APARCAMENT

 

Vinguis de Manresa, Barcelona o terres Tarragona heu de pujar per la carretera de Montserrat. Aproximadament 1'5 km (a má dreta) hi ha el camp de terra de fútbol.